สวนเงินมีมา
0 ในตะกร้า สมาชิก

รูมี กวีลำนำรัก

รูมี กวีลำนำรัก ผู้แต่ง: จาลาลุดดีน มูฮัมมัด รูมี
ผู้แปล: สดใส ขันติวรพงศ์

280.00 บาท
ราคา 252.00 บาท

 
ข้อมูลสินค้า

เจ้าเกิดมาพร้อมกับศักยภาพ
เจ้าเกิดมาพร้อมกับความดีและความไว้วางใจ
เจ้าเกิดมาพร้อมกับอุดมการณ์และความฝัน
เจ้าเกิดมาพร้อมกับสิ่งเลิศประเสริฐ
เจ้าเกิดมาพร้อมกับปีก
พระเจ้ามิได้ทรงสร้างให้เจ้าคลาน
จงอย่าคลาน
เจ้ามีปีก
จงฝึกบิน


 
You may also like
          photo sufi-fnl-front-500_zpskkrfptih.png 
 

หมวดหมู่: ปรัชญา
(-50%) ศาสตร์แห่งภาวนา
วิถีแห่งซูฟี
(หมด) มณฑลแห่งพลัง ญาณทัสนะแห่งการเข้าถึงตัวตนที่แท้
(หมด) ผู้นำที่แท้ มรรควิธีของเล่าจื๊อ
(หมด) วะบิ-ซะบิ: สำหรับศิลปิน นักออกแบบกวี & นักปรัชญา
(หมด) ว่าด้วยสุนทรียสนทนา