สวนเงินมีมา
0 ในตะกร้า สมาชิก

ตื่น (Awakening)

ตื่น (Awakening) ผู้แต่ง: พระอาจารย์พอมยุน สุนิม
ผู้แปล: สายพิณ กุลกนกวรรณ ฮัมดานี

170.00 บาท
ราคา 153.00 บาท

 
ข้อมูลสินค้า

ในแต่ละขณะจิต
เราสัมผัสชีวิต ณ ขณะนั้น เพียงครั้งเดียว
ไม่ว่าวันดีหรือวันร้าย
วันทุกวันรวมกันเป็นชีวิตเรา..


เรื่องเล่าสั้นๆ อ่านง่ายๆ ในชื่อกระชับว่า ตื่น นี้ แต่ละบทแต่ละตอนเต็มไปด้วยแก่นธรรมล้ำลึก ซึ่งพระอาจารย์พอมยุน สุนิม พระอาจารย์เซนผู้มีชื่อเสียงชาวเกาหลี ได้บอกเล่าผ่านภาษาเรียบง่าย ทว่าแฝงไว้ด้วยแง่คิดทางพุทธปรัชญาด้วยปัญญาญาณอันแยบคาย ท่านสามารถหยิบยกปัญหาที่มาพร้อมกับยุคสมัย มาปรับใช้เป็นเครื่องมือนำพาให้ปัจเจกได้ใคร่ครวญสืบค้นจนเข้าถึงเหตุแห่งทุกข์ที่แท้ หลักธรรมคำสอนของท่านนั้นกระจ่างชัด ชวนให้ขบคิด ท่านเน้นย้ำว่าปัญหาทุกอย่างล้วนเกิดจากทัศนคติที่บิดเบี้ยว เมื่อใดที่เราคลี่คลายตนเอง ปรับเปลี่ยนมุมมอง ปรับทัศนคติต่อชีวิตของเราเสียใหม่ ... เมื่อเราได้ ‘ตื่น’ ขึ้นจากภายใน ทุกข์นานาที่รุมเร้าก็จักสลายลง


 

หมวดหมู่: ศาสนา
อะไรทำให้คุณไม่ใช่พุทธ (พิมพ์ครั้งที่ 2)
สุขที่แท้ ที่นี่ เดี๋ยวนี้ (TRUE HAPPINESS Here and Now)
คืนสู่สามัญ (ชุดธรรมบรรยาย เล่ม ๓)
มีใจเป็นมิตร มีจิตเป็นเพื่อน (ชุดธรรมบรรยาย เล่ม ๑)
ศาสนาไร้พรมแดน
กรรมและการเกิดใหม่ในสังคมร่วมสมัย