สวนเงินมีมา
0 ในตะกร้า สมาชิก

ธรรมชาติบำบัด

ธรรมชาติบำบัด ผู้แต่ง: เจค็อบ วาทักกันเชรี (บรรยาย) ศรีสุดา ชมพันธ์, อธิษฐาน์ คงทรัพย์ และเพียงพร ลาภคล้อยมา (เรียบเรียง)

190.00 บาท
ราคา 171.00 บาท

 
ข้อมูลสินค้า

ธรรมชาติบำบัด: ศิลปะการเยียวยาร่างกายและจิตใจเพื่อสมดุลของชีวิต (พิมพ์ครั้งที่ 14)

ร่างกายของ มนุษย์นั้นชาญฉลาดยิ่ง มันสามารถบำบัดและรักษาตัวเองได้ตามธรรมชาติ ส่วนโรคหรืออาการเจ็บป่วยต่างๆ นั้น เป็นความพยายามของธรรมชาติในการทำให้คนมีสุขภาพดี...


นักธรรมชาติบำบัดจะ ไม่หาทางกำจัดโรคหรืออาการเจ็บป่วย เพราะถือเป็นการขัดขวางกระบวนการเยียวยาตนเองตามธรรมชาติ หากแต่จะเน้นที่ การป้องกันปรับสมดุล และเสริมสร้างภูมิต้านทานโรคของร่างกายจนแข็งแรง เพื่อขจัดพิษร้ายที่สะสมในร่างกายให้หมดไป เป็นหนังสือที่ให้คุณค่ามากกว่าคู่มือ ผู้อ่านสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ทันที 

หมวดหมู่: สุขภาพ
ง่ายๆ สไตล์คนเมือง (ขาดสต็อกชั่วคราว)
คืนสุนทรียภาพให้สุขภาพ กระบวนทัศน์สุขภาพใหม่ : จิตวิญญาณ สุนทรียภาพ และความเป็นมนุษย์  (สินค้าหมด)